Search form

يُوحَنَّا 17

الْفَصْلْ سْبَعْطَاشْ

الصّْلَاة دْيَالْ يَسُوعْ

1وْمْنْ بَعْدْمَا تّْكَلّْمْ مْعَاهُمْ يَسُوعْ بْهَادْ الْكْلَامْ، هْزّْ عِينِيهْ لْلسّْمَا وْݣَالْ: «آ الْآبْ، رَاهْ الْوَقْتْ جَا، بَيّْنْ الْعَزّْ دْيَالْ وَلْدْكْ بَاشْ حْتَّى وَلْدْكْ يْبَيّْنْ الْعَزّْ دْيَالْكْ، 2حِيتْ عْطِيتِيهْ السُّلْطَة عْلَى الْبَشَرْ كُلّْهُمْ بَاشْ يْعْطِي الْحَيَاةْ الدَّايْمَة لْݣَاعْ هَادُوكْ اللِّي عْطِيتِيهُمْ لِيهْ. 3وْهَادْ الْحَيَاةْ الدَّايْمَة هِيَ يْعَرْفُو بْلِّي نْتَ الْإِلَاهْ الْحْقِيقِي بُوحْدْكْ، وْيْعَرْفُو يَسُوعْ الْمَسِيحْ اللِّي صِيفْطْتِيهْ. 4أَنَا بَيّْنْتْ الْعَزّْ دْيَالْكْ فْالْأَرْضْ وْكَمّْلْتْ الْخْدْمَة اللِّي عْطِيتِينِي نْدِيرْهَا. 5وْدَابَا آ الْآبْ بَيّْنْ الْعَزّْ دْيَالِي عَنْدْكْ، بْالْعَزّْ اللِّي كَانْ لِيَّ عَنْدْكْ قْبَلْ مَا تْكُونْ الدّْنْيَا.

6أَنَا بَيّْنْتْ الْإِسْمْ دْيَالْكْ لْلنَّاسْ اللِّي عْطِيتِيهُمْ لِيَّ مْنْ الدّْنْيَا. كَانُو دْيَالْكْ وْعْطِيتِيهُمْ لِيَّ، وْرَاهُمْ دَارُو بْكْلَامْكْ. 7وْدَابَا عَرْفُو بْلِّي كُلّْ مَا عْطِيتِينِي رَاهْ هُوَ مْنْ عَنْدْكْ. 8عْلَاحْقَّاشْ الْكْلَامْ اللِّي ݣْلْتِيهْ لِيَّ رَانِي وَصّْلْتُه لِيهُمْ وْقْبْلُوهْ وْتْيِقّْنُو بْلِّي رَانِي جِيتْ مْنْ عَنْدْكْ، وْآمْنُو بْلِّي نْتَ اللِّي صِيفْطْتِينِي. 9وْرَاهْ عْلَى وْدّْهُمْ كَنْصَلِّي، مَا كَنْصَلِّيشْ عْلَى وْدّْ النَّاسْ دْيَالْ الدّْنْيَا وَلَكِنْ كَنْصَلِّي عْلَى وْدّْ النَّاسْ اللِّي عْطِيتِينِي، حِيتْ هُمَ دْيَالْكْ. 10وْݣَاعْ اللِّي دْيَالِي رَاهْ دْيَالْكْ، وْݣَاعْ اللِّي دْيَالْكْ رَاهْ دْيَالِي، وْالْعَزّْ دْيَالِي رَاهْ بَانْ فِيهُمْ. 11أَنَا مَا غَادِيشْ نْبْقَى فْالدّْنْيَا، أَمَّا هُمَ رَاهُمْ بَاقْيِينْ فْالدّْنْيَا، وْأَنَا رَانِي جَايْ لْعَنْدْكْ آ الْآبْ الْقُدُّوسْ. تّْهَلَّى فْهَادُوكْ بْقُوَّةْ الْإِسْمْ دْيَالْكْ اللِّي عْطِيتِينِي، بَاشْ يْكُونُو وَاحْدْ كِمَا حْنَا وَاحْدْ. 12مْلِّي كْنْتْ مْعَاهُمْ فْالدّْنْيَا كْنْتْ كَنْتّْهَلَّى فِيهُمْ بْقُوَّةْ الْإِسْمْ دْيَالْكْ اللِّي عْطِيتِينِي، وْرَانِي تْهَلِّيتْ فِيهُمْ وْمَا تّْهْلَكْ مْنّْهُمْ حَدّْ، مْنْ غِيرْ وَلْدْ الْهْلَاكْ بَاشْ يْتّْحَقّْقْ دَاكْشِّي اللِّي فْالْكْتَابْ.* 13أَمَّا دَابَا، رَانِي رَاجْعْ لْعَنْدْكْ وْكَنْݣُولْ هَادْشِّي وْأَنَا بَاقِي فْالدّْنْيَا بَاشْ تْكُونْ الْفَرْحَة دْيَالِي كَامْلَة فِيهُمْ. 14أَنَا وَصّْلْتْ لِيهُمْ كْلَامْكْ وْالدّْنْيَا كْرْهَاتْهُمْ، حِيتْ هُمَ مَاشِي مْنْ الدّْنْيَا، كِمَا أَنَا مَاشِي مْنْ الدّْنْيَا. 15مَا كَنْصَلِّيشْ بَاشْ تَاخْدْهُمْ مْنْ الدّْنْيَا، وَلَكِنْ بَاشْ تْنْجِّيهُمْ مْنْ الشِّيطَانْ. 16هُمَ مَاشِي مْنْ الدّْنْيَا كِمَا أَنَا مَاشِي مْنْ الدّْنْيَا. 17قَدّْسْهُمْ بْالْحَقّْ دْيَالْكْ حِيتْ كْلَامْكْ هُوَ حَقّْ. 18وْكِيفْ نْتَ صِيفْطْتِينِي لْلدّْنْيَا، رَاهْ حْتَّى أَنَا صِيفْطْتْهُمْ لْلدّْنْيَا. 19وْعْلَى وْدّْهُمْ كَنْوْهَبْ رَاسِي لِيكْ، بَاشْ حْتَّى هُمَ يْكُونُو مْقَدّْسِينْ فْالْحَقّْ دْيَالْكْ.

20وْمَا كَنْصَلِّيشْ غِيرْ عْلَى وْدّْ هَادُو بُوحْدْهُمْ، وَلَكِنْ حْتَّى عْلَى اللِّي غَادِي يْآمْنُو بِيَّ بْسْبَابْ كْلَامْ التّْلَامْدْ دْيَاوْلِي. 21بَاشْ يْكُونُو كُلّْهُمْ وَاحْدْ كِمَا نْتَ آ الْآبْ فِيَّ وْأَنَا فِيكْ، وْبَاشْ يْكُونُو حْتَّى هُمَ وَاحْدْ فِينَا. وْيْآمْنُو النَّاسْ دْيَالْ الدّْنْيَا بْلِّي نْتَ صِيفْطْتِينِي. 22وْأَنَا رَانِي عْطِيتْهُمْ الْعَزّْ اللِّي عْطِيتِينِي، بَاشْ يْكُونُو وَاحْدْ كِمَا حْنَا وَاحْدْ. 23أَنَا فِيهُمْ وْنْتَ فِيَّ بَاشْ يْكُونُو كَامْلِينْ وْمْتَّاحْدِينْ، وْبَاشْ يْعَرْفُو النَّاسْ دْيَالْ الدّْنْيَا بْلِّي نْتَ صِيفْطْتِينِي وْكَتْبْغِيهُمْ كِمَا كَتْبْغِينِي. 24آ الْآبْ، بْغِيتْ هَادُو اللِّي عْطِيتِيهُمْ لِيَّ يْكُونُو مْعَايَ فِينْ غَنْكُونْ أَنَا، بَاشْ يْشُوفُو الْعَزّْ دْيَالِي اللِّي عْطِيتِينِي عْلَاحْقَّاشْ نْتَ بْغِيتِينِي قْبَلْ مَا تّْخْلَقْ الدّْنْيَا. 25آ الْآبْ الصَّالْحْ، رَاهْ النَّاسْ دْيَالْ الدّْنْيَا مَا كَيْعَرْفُوكْشْ وَلَكِنْ أَنَا رَانِي كَنْعَرْفَكْ وْهَادُو عَرْفُو بْلِّي نْتَ اللِّي صِيفْطْتِينِي. 26وْخَلِّيتْهُمْ يْعَرْفُو الْإِسْمْ دْيَالْكْ، وْغَنْخَلِّيهُمْ يْعَرْفُوهْ تَانِي بَاشْ تْكُونْ فِيهُمْ الْمْحَبَّة اللِّي بْغِيتِينِي بِيهَا، وْنْكُونْ أَنَا فِيهُمْ».

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index