Search form

يُوحَنَّا 19:31

31وْحِيتْ كَانْ هَادَا هُوَ النّْهَارْ اللِّي كَيْوَجّْدُو فِيهْ لِيهُودْ لْلسّْبْتْ، وْمَا يْمْكَنْشْ تْبْقَى الدَّاتْ دْيَالْ الرّْجَالْ اللِّي مْصْلُوبِينْ مْعَلّْقَة عْلَى الصّْلِيبْ، حِيتْ السّْبْتْ نْهَارْ كْبِيرْ عَنْدْهُمْ، طْلْبُو مْنْ بِيلَاطُسْ بَاشْ يْهَرّْسْ السِّيݣَانْ دْيَالْ الرّْجَالْ وْيْنَزّْلُو الدَّاتْ دْيَالْهُمْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index