Search form

Luka 3

Ioanesi Mua'aloxu Iesu

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Ioa 1:19-28)

1-2No mine Kaisari Tiverio muxolu loxo tila ne Romu, xe tauu ie mavulovexa mo mulu'e no lia ta'uve mukalu, la vaikala noxou Lataua muxali noxou Ioanesi, e Sakalia 'olu no xalee lia vitanisi. No 'a tauu ie ane ne, la Pontio Pilato musaxila'u xalee lia tila ne Iutaia, xe Elodesi muxolu loxo tatananu tuala no xalee lia tila ne Xalilaia, xe vimou Pilipi kalumo muxolu loxo tatananu tuala no xalee lia ne Ituria xe Tarakoniti. Xe Lisanio kalumo muxolu loxo tatananu tuala no xalee lia ne Avilene, ia Anasi ilou Kaiapasi mixolu loxo ta kisi'a ta aili'i. 3*Vaikala noxou Lataua muxali noxou Ioanesi, la sou anu mumuamua'inoxu mulai noxi'a ta mitema no tuatuala mukalusi e muxolu 'alai no lexa ne Ioridani. La mu'ava aloxo 'o, “Ngingi ngaxiu opongengi mo ngaxiu tumalingeu 'ili'ilixo masumasua noxinge, mo nga'ulo sou sosovo lexe Lataua uxiu tumalouou 'ili'ilixo masumasua noxinge.” 4*Anu muvikala aloxo ne, xo itema sou palomatana, Aisaia mukaukavu tatei aloxo 'o,

“Itema vile u'ava'ava no xalee lia vitanisi aloxo 'o,

‘Ngalalaxiinu vote'isou IAUE mo ngalapunoxu vote'isou.

5Ngasovolou vanuvanunu ukalusi mo ngamomomosou,

xe nga'asou tani la'ola'oluxu ilou laxalaxa'iluxu ukalusi mo uxali latia laixe.

Ngingi ngalapunoxu vote'i ane mukilikalukalu mo ulapu,

xe vote'i ane laixe uasi, la nga'oxonu laixe mo uxali uvilimi laixe.

6La sou ta mitema no tuatuala ukalusi ne,

imaisou itema e Lataua usovanu une'e sou upamauline'i ta mitema.’”

7*La sou ta mitema tavu'alo mine'e noxou Ioanesi sou lexe anu u'ulosi'a. Ia anu mumaisi'a, la muvikala la'iaxui'a aloxo 'o, “Ngingi loxo sinana veveeni masua ta 'olu! Lataua la'iaxuinge, ia 'ei muvikalangengi lexe nga'ume sou ngapoloxalonu lai'a noxou? 8*Lexe ngingi ngexiu opongengi manina, la 'ili'ilixomengi ne umaxa'inge lexe ngingi ngexiu opongengi mo nene'axu ne uxali no anu maulingenge. Io mamu sou ngavikalangengi ngatongato'o vitavitanisi lexe ngingi Avalaamu ta 'ilu'ilusunu. Eni avikalangengi aloxo ne, xo Lataua umomomo sou uxalixa'a Avalaamu ta 'ilu'ilusunu no anu lavo'o vile vitanisi 'olele. 9*La Lataua uxexengengi loxo itema vile uxetau ovu no anu lapemu sou uxexee mo u'elaxu, xo unene'a laixe uasi.”

10Io, ane'i milolomusou vaikalau Ioanesi aloxo ne, la mitali'isou aloxo 'o, “La sou nexi ta'oxo ma'ia 'o?”

11La Ioanesi mukolinu vaikalai'a aloxo 'o, “'Ei ane tokolomou tamei uai, la avikalanu pekia'u lexe anu ulosou menexu vile ane anu iu tokolomou uasi ne vile. Xe 'ei ane la'ilalixu uai tavu'alo, la anu kalumo u'oxonu aloxo ne.”

12*Ta mitema sou itaxusou lamoli kalumo mine'e noxou sou lexe u'ulosi'a, la ane'i kalumo mitali'isou aloxo 'o, “Itema sou ulosinge lavulavu, nexi ta'oxo ma'ia?”

13La anu mukoline'i aloxo 'o, “Ngataxusou lamoli, la ngano'u u'isalili no anu sosovosousi, ia ngano'u usukusuku mamu.”

14Io, ta mitema sou 'oto'oto kalumo mine'e noxou sou lexe u'ulosi'a, la ane'i kalumo mitali'isou aloxo 'o, “Nexi ta'oxo a loxovaa?” La anu mukoline'i aloxo 'o, “Ngingi ngakaitolone'i ta mitema mo ngaviou lamolii'a vitanisi mamu. Ia eni avikalangengi pekia'u lexe ngingi nga'osasou lamoli e nganono'u sou xaixaimengi u'isalili.”

15Ta mitema e ixomaiou itema sou pamauli ulu'e no lia 'o, mimaisou Ioanesi, la tane'i lili. La mixavutala lexe mane anu Kalisito ane. 16*La sou anu muvikalane'i aloxo 'o, “Eni a'ulosinge no anu lexa viatanisi loxo sosovo lexe ngingi ngexiunu opongengi. Ia ili'i, la itema vile xaviinu une'e sou u'ulosinge no anu Uleenu Tavuna mo navu. Ia xavi noxou ne, uaulixu xavi noxilo. La sou eni amomomosou alulusou lamotasou siovexu tava'u uasi. 17Anu une'e loxo itema vile utetelisou silapa no avolu sou usilapanu uiti sosou sou u'elaxu no anu navu e ukalu uasi. Io, temanu, la ulai uai no taasou la'ilali.” 18Ioanesi musolo vaikala tavu'alo la, xe mua'aloxu a'alo laixe noxou Lataua mulai noxi'a kalumo.

19*Ioxe, no voxo vile ili'i, la Ioanesi mukaitolonu Elodesi, anu tatananu tuala ne Xalilaia. Xo anu muno'e vimou semau ualasie lexe Elodia mo mu'oxonu 'ili'ilixo masumasua se'i la. 20La sou Elodesi musukunu 'ilixo vile masua sou mutatuxu Ioanesi no taasou navunavu.

Ioanesi Mu'ulosou Iesu

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21No mine Elodesi utatuxu Ioanesi no anu taasou navunavu uao, la Ioanesi mu'ulosi'a ta mitema tavu'alo. Mo Iesu kalumo mune'e noxou, la anu mu'ulosou. Xe mu'ulosou mukalu, la Iesu mulinga. La opo loxotolo mukisi, 22*la sou Uleenu Tavuna mulu'e loxo ngiala kuau muvava mulu'e muxolu no kisou. La itema vile no opo loxotolo muvikala mulu'e aloxo 'o, “Nini eni 'alixeni. Eni emasaxaine musuku mo opoleli mu'osasine misevile.”

Nanasi'a Iesu ta 'Ilu'ilusunu Ilo'a ta Xaixasou

(Mat 1:1-17)

23*Iesu mu'ulo xe musokou xaixai noxou sou ulosi'a ta mitema lavulavu, la tauu iexu muxali loxo mavulovexa tatalu. La ta mitema tavu'alo mixavutala lexe anu Iosepu 'olu. Ia Iosepu ne, anu Eli 'olu. 24Eli ne, Matati 'olu. Xe Matati ne, Levi 'olu. Xe Levi ne, Meleki 'olu. Xe Meleki ne, Iana 'olu. Xe Iana ne, Iosepu 'olu. 25Xe Iosepu ne, Matatio 'olu. Xe Matatio ne, Amosi 'olu. Xe Amosi ne, Naumu 'olu. Xe Naumu ne, Esili 'olu. Xe Esili ne, Naxai 'olu. 26Xe Naxai ne, Mati 'olu. Xe Mati ne, Matatio 'olu. Xe Matatio ne, Semei 'olu. Xe Semei ne, Ioseki 'olu. Xe Ioseki ne, Ioda 'olu. 27Xe Ioda ne, Ioanani 'olu. Xe Ioanani ne, Resa 'olu. Xe Resa ne, Seruvaveli 'olu. Xe Seruvaveli ne, Salatieli 'olu. Xe Salatieli ne, Neri 'olu. 28Xe Neri ne, Meleki 'olu. Xe Meleki ne, Adi 'olu. Xe Adi ne, Kosamu 'olu. Xe Kosamu ne, Elimada 'olu. Xe Elimada ne, Ela 'olu. 29Xe Ela ne, Iosua 'olu. Xe Iosua ne, Eliaselu 'olu. Xe Eliaselu ne, Iorimu 'olu. Xe Iorimu ne, Matati 'olu. Xe Matati ne, Levi 'olu. 30Xe Levi ne, Simeoni 'olu. Xe Simeoni ne, Iuda 'olu. Xe Iuda ne, Iosepu 'olu. Xe Iosepu ne, Ionamu 'olu. Xe Ionamu ne, Eliakimu 'olu. 31Xe Eliakimu ne, Melea 'olu. Xe Melea ne, Mena 'olu. Xe Mena ne, Matata 'olu. Xe Matata ne, Natani 'olu. Xe Natani ne, Deviti 'olu. 32*Xe Deviti ne, Iesi 'olu. Xe Iesi ne, Oveti 'olu. Xe Oveti ne, Voasi 'olu. Xe Voasi ne, Solomoni 'olu. Xe Solomoni ne, Nasoni 'olu. 33Xe Nasoni ne, Aminadavu 'olu. Xe Aminadavu ne Ademini 'olu. Xe Ademini ne Ramu 'olu. Xe Ramu ne, Esuloni 'olu. Xe Esuloni ne, Peresi 'olu. Xe Peresi ne, Iuda 'olu. 34Xe Iuda ne, Iakovo 'olu. Xe Iakovo ne, Aisaki 'olu. Xe Aisaki ne, Avalaamu 'olu. Xe Avalaamu ne, Tela 'olu. Xe Tela ne, Naolu 'olu. 35Xe Naolu ne, Seluxu 'olu. Xe Seluxu ne, Leu 'olu. Xe Leu ne, Pelexi 'olu. Xe Pelexi ne, Eve 'olu. Xe Eve ne, Sela 'olu. 36*Xe Sela ne, Kainani 'olu. Xe Kainani ne, Apasata 'olu. Xe Apasata ne, Semu 'olu. Xe Semu ne, Noa 'olu. Xe Noa ne, Lameki 'olu. 37Xe Lameki ne, Metusela 'olu. Xe Metusela ne, Enoko 'olu. Xe Enoko ne, Ielati 'olu. Xe Ielati ne, Maalaleli 'olu. Xe Maalaleli ne, Kenani 'olu. 38*Xe Kenani ne, Enosi 'olu. Xe Enosi ne, Seti 'olu. Xe Seti ne, Adamu 'olu. Xe Adamu ne, Lataua mukoinu.

Vaikala Noxou Lataua

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index