Search form

Kingnguá 12:15

15Á yù ira nga naggagammung ta balay, kinagi ra kâ Roda, “Maguyung ka!” Ngam initaggâ ni Roda ta kuruk yù kinagi na. Á kinagi ra, “Ajjan támma yù daroban ni Namarò nga manaron kuna.”