Search form

Kingnguá 2:10

10Á ajjan gapay yù ira taga Parigia ánna taga Pampilia, taga Egipto, ánna yù ira nga naggapu ta lugár na Libia nga aranni ta Sirene. Á ajjan gapay yù ira álliuk nga taga Roma, nga Kudio ánna yù ira nattudduán ta kustombare na Kudio, nga nakKudiongin.