Search form

Kingnguá 2:16

16Ngam yawe nga pagubobuk da nga maginná naw kunangan, kunnian yù kinagi na ngaw ni Joel, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò. Ta ajjan yù netúrâ nga inipakkagi ni Namarò kâ Joel, nga kun na: