Search form

Kingnguá 3:24

24Yáyù kinagi na ngaw ni Moyses. Á di Samuel ánna yù ira ngaw ábbilinán ni Namarò nga naporián nga siminubbâ kuna, kinagi ra yù meyannung sù karannian nga ággaw.