Search form

Kingnguá 4:18

18Á kabalid da nakkaká-ubobuk, pinatallung da di Eduru, á inipugik da yù pangilayalayâ da ánna pangituddu ra ta meyannung kâ Apu Kesu.