Search form

Kingnguá 4:28

28Á kingnguá ra yù ngámin nga dán nga sinalákkuruk mu ngaw, megapu sù pakáwayyám ánna urem.