Search form

Kingnguá 4:35

35á inipaggiwâ da yù nallakuád da sù ira minángngilayalayâ, tapè aggira mangisinek ta kuártu sù ira magáwák ta meyannung ta awágad da.