Search form

Kuan 1:3

3Á megapu sù mangngágan ta Ubobuk ni Namarò, pinarò ni Namarò yù ngámin nga ajjan,

á awán bulubugá ta pinarò na nga ari megapu sù pagubobuk na.