Search form

Kuan 10:32

32Ngam kinagi ni Apu Kesu nira, “Aru yù napiá nga kingngikingnguâ nga inipakuá nayù Yámà nikán megapu sù pakáwayyá na. Anni yù ipamayáng naw nikán?” kun na nira.