Search form

Kuan 14:20

20Á sangaw nu duttál yù Ikararuá ni Namarò nikayu, yáyù nga pakánnámmuán naw ta ajjanà kâ Yámà. Á kánnámmuán naw gapay ta netádday kayu nikán, nga kunnay ta ajjanà gapay nga netádday nikayu.