Search form

Kuan 14:27

27“Á gapu ta panawát takayu sangaw, ibattáng ku nikayu yù ággimammà ku nga maggapu sù nonò ku. Á yù ággimammà ku nga iyawâ ku nikayu, awán ta kárik piá na sawe dabbuno. Ari kayu laguk mabburung, ánna ari kayu maganássing.