Search form

Kuan 15:8

8Á ta kunnian, meparáyaw yù Yámà megapu sù aru nga napiá nga akka-akkuán naw, ánna mepasingan ta kuruk nga sikayu yù makituddu nikán.