Search form

Kuan 16:11

11Á ipakánnámmu na gapay yù meyannung ta pangukum ni Namarò sù ira nga ari manguruk nikán, gapu ta dán nga naparán yù ángngukum ni Namarò kâ Satanas, nga mammaguray sù ira nga ari manguruk nikán ta dabbuno.