Search form

Kuan 16:32

32Duttál sangaw yù oras, á makkáttuay kayu nga mallalabbè ta bale naw, á sikán lâ mabattáng. Ngam aringà maguroray, ta ajjan lâ nikán yù Yámà.