Search form

Kuan 17:5

5Ammò, ipotum mà bì laguk ta arubáng mu, tapè metoli nikán yù dalingáráng nayù keparáyò, nga ajjan ngaw nikán sù keggâ paga nikaw lage na kaparò na dabbuno.