Search form

Kuan 20:30

Netúrâ Yawe Libru tapè Manguruk kayu

30Á aru paga yù makapállâ nga pinagaddátu ni Apu Kesu ta arubáng nayù ira sinudduán na, nga ari netúrâ sawe libru.