Search form

Kuan 21:6

6Á kinagi na nira, “Itán naw lâ ta jiwanán na barangay, ta yá pakálapán naw,” kun na. Á yáyù initád da, á arád den mákkâ gapu sù napakáru nga inâ na.