Search form

Kuan 21:8

8Á yù ira káruán nga nabattáng sù barangay, naporián ira nga umay ta aggik, á ginuggud da yù sígay nga napannu ta sirá. Aranni ira lâ ta aggik, ta magatù nga metro lâ támma yù kárayyu ra.