Search form

Kuan 3:34

34“Á si Apu Kesu Kiristu yù jinok ni Namarò, á ipakánnámmu na yù ubobuk ni Namarò, ta awán ta pakáddekán nayù pakapangnguá na ánna pakáwayyá na megapu sù Ikararuá ni Namarò nga iniyawâ na kuna.