Search form

Kuan 5:26

26Ta sigga-inángà si Ammò ku, nga manotolay. Á sikán gapay, sigga-inángakà, ta iniyawâ ni Ammò ku nikán nga Anâ na yù awayyâ nga manotolay.