Search form

Kuan 5:43

43Á minayà nikayu ta pannakabaggi ni Namarò nga Yámà, ngam arán nawà alawatan. Á sangaw nu ajjan yù tanakuán nga umay megapu sù ure na lápay, aggina laguk yù alawatan naw.