Search form

Kuan 6:5

5Á pagitubang da, nerípâ ni Apu Kesu yù ira magaru nga tatolay nga mappángè nira. Á iniyabbû na laguk kâ Pilippi, “Sisaw yù pangápát tam ta ipamakát tam sawe ira magaru nga tatolay?” kun na.