Search form

Kuan 6:56

56“Á yù tolay nga kumán ta baggì ánna ámminum ta dágà, aggina yù mepaggián nikán, á sikán gapay yù mepaggián kuna.