Search form

Kuan 7:13

13Ngam arád da lâ ipágginná yù ubobuk da nga meyannung kuna, gapu ta ikássing da sù ira karakalán na Kudio.