Search form

Kuan 7:27

27Ngam ari támma, ta ammu tam gemma yù naggapuán na, á nu duttál yù kuruk nga MakKiristu, awán ta makánnámmu sù paggapuán na,” kud da.