Search form

Kuan 7:45

Ari Manguruk yù ira Karakalán na Kudio

45Á nanoli laguk yù ira magguárdiá sù ira naddok nira nga Parisio ánna yù ira kátannangán nga pári. Á kinagi nayù ira Parisio nira, “Ngattá, ta arán naw ginápù, nga iyánge naw nakuan saw?” kud da.