Search form

Kuan 9:1

Yù Pamakasingan ni Apu Kesu sù Tolay nga Buling yù Nakeyanakán na

1Á pallakalakák di Apu Kesu, nasingad da yù tolay nga buling nakeyanakán na.