Search form

Kuan 9:12

12Á kinagi ra kuna, “Sogián nen?” kud da. “Arák ku ammu. Arák ku ammu yù ine na,” kun na nira.