Search form

Kuan 9:19

19Á iniyabbû da nira, “Kuruk panò nga aggina yù anâ naw nga kagian naw ta nakeyanakán na yù buling na? Á ngattá laguk, ta makasinganin?” kud da.