Search form

Kuan 9:26

26Á iniyabbû da kuna, “Anni yù kingnguá na nikaw? Kunnasi yù pamakasingan na sù matám?” kud da.