Search form

Lukas 10:24

24Á kagiak ku nikayu ta aru yù ira ngaw ábbilinán ni Namarò ánna yù ira ngaw papatul, nga kinaragatád da nga masingan yù masingan naw kunangane, ngam arád da nasingan. Á iniddanamád da nga maginná yù maginná naw kunangane, ngam arád da naginná,” kun ni Apu Kesu.