Search form

Lukas 12:4

Yù Kuruk nga Ikássing tam

Mattiu 10:28-31

4“Á yawe yù kagiak ku nikayu nga kákkopuk ku, arán naw ikássing yù ira tatolay nga mamapátay ta baggi naw, á ta kabalin na, awán ta awayyá ren nga manganni nikayu.