Search form

Lukas 15:1

Yù Karneru nga Nagawáwán

Mattiu 18:12-14

1Á yù ira mináttuki ta buwì ánna yù ira káruán nga minálliwâ, minay ira kâ Apu Kesu, tapè ginnád da yù inituddu na.