Search form

Lukas 15:11

Yù Bagitolay nga Nagawáwán

11Á nagángngarigán paga si Apu Kesu, á kinagi na, “Ajjan yù tolay nga maríku, nga egga duá nga ánâ na nga lálláki.