Search form

Lukas 15:26

26Á inagálán na yù tádday nga aripad da, á iniyabbû na kuna nu anni yù akkuád da.