Search form

Lukas 17:25

25Ngam máwák ta olu nga attamák ku yù aru nga panigirigâ da nikán ánna panakì da nikán nayù ira tatolay nga matolay ta ággawo.