Search form

Lukas 20:17

17Ngam inni-innan ni Apu Kesu ira, á kinagi na nira, “Nu ari nakuan kunnian yù mesimmu, á anni panò yù kebalinán nayù dán nga inipetúrâ ni Namarò?

‘Yù batu nga inipuerá nayù ira mabbalay,

aggina yù sinullà ni Namarò nga panáddagán nayù balay.’