Search form

Lukas 21:11

11Á aru yù lunik nga masikan. Á duttál yù bisin ánna makkakerumá nga tulágan ta káruán nga lugár. Á aru yù mesimmu ta lángì nga makapállâ ánna makánnanássing.