Search form

Lukas 21:12

12“Ngam lage na kesimmu na, mapolu nga gaputad da kayu nayù ira malussaw nikayu, á jigirigátad da kayu. Á ikeká ra kayu sù ira makáwayyá ta kapilliá na Kudio, tapè ikarsel da kayu. Á iyánge ra kayu gapay ta arubáng nayù ira patul ánna yù ira gubinador megapu sù ángnguruk naw nikán.