Search form

Lukas 21:23

23Á kábbi yù ira mabussì ánna yù ira mappasusu, ta mepallà yù karigirigâ nayù ira ngámin nga tatolay megapu sù ámmagikáru ni Namarò nira.