Search form

Lukas 21:33

33Á mássiki nu mappasá noka yù ngámin nga ajjan ta lángì ánna yawe dabbuno, ngam ari bulubugá mapatalián yù kinagì nikayu, gapu ta mapalurò ngámin.”