Search form

Lukas 21:4

4Á yù ira maríku, inilimù da yù baddì lâ nga naggapu sù sobará ra nga arád da igátáng. Ngam yù babay nga nabálu, inilimù na yù ngámin nga kuártu na, nga ipangâ na nakuan ta máwák na,” kun na.