Search form

Lukas 21:8

8Á kinagi na nira, “Mappalán kayu, tapè ari kayu melogò, ta aru yù umay nga makkagi ta aggira si Apu Kesu Kiristu. Á kagiad da gapay ta duttálin yù pagáddekán na ággaw. Mappalán kayu laguk, á arán naw ira tuttulan.