Search form

Lukas 5:3

3Á nappittà si Apu Kesu sù barange ni Simon, á kinagi na ta ipatangngá na yù barangay ta baddì. Á nagitubang si Apu Kesu nga nangituddu sù ira magaru nga tatolay nga naggián ta karagátán.