Search form

Lukas 7:17

Yù Bilin ni Apu Kesu kâ Kuan nga Minánnigù

Mattiu 11:1-6

17Á paginnanole nayù bagitolay, nassamâ yù dámak nga meyannung sù kingnguá ni Apu Kesu ta ngámin nga ili sù purubinsia na Judiya ánna yù ira ngámin nga babálay.