Search form

Lukas 9:51

Yù Panakì nayù ira taga Samaria kári Apu Kesu

51Á nu maddaggun makatunù yù ággo nayù kálâ ni Apu Kesu ta lángì, á pinataggâ na yù nonò na ta umay ta Jerusalem.