Search form

Markus 10:8

8Á yù ira magatáwa, mabbáli ta kun na táttádday nga baggi yù ággiád da.’ Yáyù bibbirat tam sù dán nga netúrâ. Á kuruk nga aringin laguk duá yù ira magatáwa, ngam táttádday lâ yù baggi ren.